Léčení jaro 2015

11.03.2015 07:48

Na základě informace od MVDR.Hnulíka,bude léčení v naši organizaci probíhat
následovně:

-všichni včelaři v naši organizaci,kteří mají v rozborech měli víc jak 3
roztoče:

          a)proběhne nátěr zavíčkovaného plodu přípravkem M-1AER 240mg/ml

          b)do 3 dnů po nátěru proběhne aerosol pomocí přípravku M-1AER
240mg/ml


celé léčení musí být ukončeno do 15.4.2015.


Formidolové desky nejsou povinné.Jsou volně prodejné,za plnou cenu.

Cena 1balení pro jedno včelstvo vyjde na 120Kč,včetně DPH.

Samozřejmě lze léčit pomocí odparníků různé výroby, dle veterinářů není důvod je nepoužívat, pouze dodržte metodiku k práci s kyselinou mravenčí (teplota, koncentrace a expozice).


My budeme léčit GABONEM  PF 90mg.

Důvodem je hlavně cenová dostupnost.


Další léčení Varidolem bude upřesněno.

V případě dotazu kontaktujte Martina Křičenského, kontak naleznete v sekci KONTAKTY.


Daniel Norek

Důvěrníci si objedou včelaře ve své působnosti, předají včelařům kelímky s vytisknutými štítky na sběr měli a zároveň vyberou protokoly se záznamem o léčení včelstev. Na protokolu bude v dolní části zapsáno, kolik včelstev včelař má a celkové množství nástavků na kterých zimuje včely (z důvodu orientačního objednání léčiva na další období).

Daniel Norek