Léčení podzim 2018

14.10.2018 19:53

První fumigace proběhne v termínu do 4. 11. 2018.

Druhá fumigace proběhne v termínu do 18. 11. 2018.

Mezi jednotlivými léčeními by měla být prodleva 14 - 21 dní.

Léčba aerosolem bude provedena 2. 12. 2018 a v případě, že budete chtít ještě druhý aerosol, tak po dohodě s tím, kdo léčbu bude provádět, bude provedena do 16. 12. 2018.

V případě dotazu, kontaktujte své důvěrníky, mají veškeré potřebné informace.

Daniel Norek