Předjarní léčení včelstev 2016

01.04.2016 12:18

Na základě rozhodnutí výborové schůze konané dne 27.3.2016 bude
provedeno předjarní preventivní ošetření včelstev na stanovištích podle
stanoveného postupu v následujících obcích, vždy po dohodě
s příslušným důvěrníkem:

Hroubovice, Chrast u Chrudimě, Skala, Zaječice, Horka, Podlažice,
Smrček a Louka.

Předjarní ošetření musí být ukončeno nejpozději 15.4.2016.