Spolupráce ohledně otrav včel v důsledku aplikace postřiků

09.09.2015 19:33

Zde je žádost o spolupráci v souvislosti s otravama včel, kdy zemědělci aplikují přípravky na ochranu rostlin.

spolupráce pesticidy.pdf